TERMENII ȘI CONDIȚIILE DE UTILIZARE A MAGAZINULUI ONLINE Periuta Bamboo. Aplicabile cu începere de la data de 01.06.2020

  1. MAGAZINUL ONLINE
    CR EAST ENTERPRISE SRL , o companie inregistrata in Romania, cu sediul social in Buzau, str. Independentei nr 7, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.

J10/1356/2018 , cod unic de inregistrare 40276480.

Clientul poate contacta Vânzătorul în scris (pentru orice alte solicitări decât cele unde este prevăzută altă adresă) la adresa de corespondență:

Buzau, str. Independentei nr 7, Romania sau prine-mail: hello@periutabamboo.ro

Operatorul datelor cu caracter personal ale Clientului, prelucrate în legătură cu vânzarile efectuate prin intermediul Magazinului Online, este Vânzătorul.

2.DEFINIȚII
Termenii utilizați în Regulament înseamnă:

Client – persoană fizică, persoană juridică sau organizație care nu este o persoană juridică, dar careare capacitatea juridică de a face cumpărături în Magazin;

Consumator – Clientul, persoană fizică, care acţionează în scopuri din afara activităţii sale comerciale, industriale sau de producţie, artizanale ori liberale;

Codul Civil – Codul Civil român în vigoare;

Cont Client – Contul clientului care a fost înregistrat corect în Magazin.

Clientul se conectează la contul său prin intermediul unui login (nume de utilizator) setat (șir decaractere care diferențiază clientul de alți clienți) și al unei parole (șir de caractere necesare pentru autentificare, respectiv identificarea și verificarea fără ambiguitate a identității clientului în Magazin);

Curier/Posta Romana – un operator poștal profesionist care livrează la cererea Vânzătorului produse cumpărate înmagazin;

Produs – produse oferite spre vânzare in Magazinul Online;

Regulament – prezentul regulament al magazinului online al Vânzătorului;

Magazin/Magazin online – Platforma de comerț electronic a Vânzătorului cu ajutorul căreia Vânzătorul, în condițiile specificate în Regulament, oferă produsele sale spre vânzare prin mijloace electronice;

Serviciul de livrare și colectare personală a produselor, precum și efectuarea de returnări (retragerea din Contractul de Vânzare) sau reclamații privind produsele comandate în Magazin;

Vânzător – entitatea indicată la § 1 alin. 1 din acest Regulament, parte la Contract de Vânzare încheiatcu Clientul, care este, în același timp, și administratorul site-ului web al Magazinului;

Contract de Vânzare – un contract de vânzare de bunuri, în sensul Codului Civil, încheiat între Vânzătorși Client, în cadrul Magazinului;

Legislația drepturilor consumatorilor – Legislația română și europeană în materia protecției consumatorilor;

Comandă – Declarația de intenție a Clientului, în legătură cu încheierea Contractului de Vânzare, în carese specifică tipul și numărul de produse;

Politica de Confidențialitate – politica de confidențialitate a Magazinului, disponibilă aici.

3. DISPOZIȚII GENERALE
Regulamentul prevede regulile de utilizare a Magazinului.

Clienții pot accesa Regulamentul în orice moment prin intermediul site-ului web al Magazinului online la adresa: https:periutabamboo.ro/termenisiconditii și pot descărca Regulamentul în format PDF.

Magazinul poate fi utilizat doar prin acceptarea prezentului Regulament. Înregistrarea Contului Client și plasarea unei comenzi de către Client necesită confirmarea acceptării prevederilor prezentului Regulament prin așa-numita funcționalitate check-box. Lipsa acceptării acestui Regulament va face imposibilă plasarea unei Comenzi de către Client.

Toate produsele oferite în Magazin sunt noi, fără defecte și au fost plasate legal pe piață.

Vânzătorul vinde Produse prin intermediul Magazinului cu livrare pe teritoriul României. Toate Contractele de Vânzare se încheie în limba română.

Încheierea Contractului de Vânzare și acceptarea clauzelor acestuia se realizează prin trimiterea unei confirmări de Comandă la adresa de e-mail specificată de Client sau pe un alt suport durabil, sau prin trimiterea coletului cu Produsele împreună cu factura aferentă acestora.

4. REGULILE DE UTILIZARE A MAGAZINULUI
Clienții pot utiliza Magazinul prin crearea Contului Client, care colectează date și informații personale ale Clienților, în condițiile Politicii de Confidențialitate, cu privire la achizițiile făcute în Magazin. Pentru a înregistra un Cont Client, trebuie selectată opțiunea „Creează un cont” disponibilă pe site-ul Magazinului. Furnizarea de servicii în Contul Client este perpetuă. Clientul are dreptul să renunțe la Contul Client în orice moment, prin transmiterea către Vânzător a unei declarații de intenție cu privire la ștergerea acestuia. În acest scop, Clientul trebuie să contacteze Vânzătorul prin una din modalitățile prevăzute la § 1 din prezentul Regulament.

Pentru a trimite Comenzi către Magazin, Clientul trebuie să își dea consimțământul cu privire la prelucrarea datelor personale prin completarea formularului de înregistrare Cont Client, necesar pentrua încheia Contracte de Vânzare și prin confirmarea acordului de către Client (prin intermediulașa-numitei funcționalități check-box), în conformitate cu Regulamentul (UE)

2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație aacestor date (GDPR).

Furnizarea de date cu caracter personal de către Client și consimțământul pentru prelucrarea acestoraeste voluntară, dar este necesară pentru finalizarea Comenzii de către Vânzător. În cazul consimțământului separat și expres al Clientului în scopuri de marketing (prin intermediul funcției așa-numitei check-box), datele sale personale vor fi prelucrate și plasate în baza de date în acestscop.

Fiecare Client are dreptul de a-și inspecta datele, posibilitatea de a solicita suplimentarea, actualizarea, corectarea și suspendarea temporară sau permanentă a prelucrării sau ștergerea acestora. Dispozițiile detaliate care reglementează protecția datelor cu caracter personal sunt în Politica de Confidențialitate disponibilă la:

Clientul este responsabil pentru furnizarea de date cu caracter personal false. Vânzătorul își rezervă dreptul de a refuza sau de a anula Comanda în cazul în care Clientul a furnizat informații inexacte, sau în cazul în care aceste date ridică obiecții legitime cu privire la corectitudinea lor. În acest caz,Clientul va fi informat prin telefon sau prin poștă electronică privind motivul pentru anularea Comenzii. În această situație, Clientul are dreptul să i se explice toate circumstanțele legate de verificarea veridicității datelor furnizate și de anulare a Comenzii. În absența unor date care să permită Vânzătorului să ia legătura cu Clientul, Vânzătorul va furniza orice explicație după ce a fost contactat de Client.

Clientul este responsabil pentru toate operațiunile care au fost efectuate folosind login-ul si parola,cu excepția cazului in care informațiile despre login sau parola au fost divulgate unei terțe persoane, fără vina Clientului. Vânzătorul se angajează să depună toate eforturile pentru a asigura că numele de utilizator și parola nu vor fi divulgate din vina sa. Clientul se angajează să depună toate eforturile pentru a asigura numele de utilizator și parola împotriva divulgării neautorizate către terți.

Vânzătorul nu va fi considerat responsabil dacă Clientul furnizează numele de utilizator sau parola unei terțe persoane. În cazul expirării, modificării sau ștergerii contului de e-mail furnizat de Client în timpul înregistrării Contului Client, Clientul trebuie să informeze Vânzătorul despre acest fapt.

Clientul declară că toate datele furnizate de acesta în scopul prelucrării Comenzii sunt adevărate,Vânzătorul nefiind obligat să verifice exactitatea și corectitudinea acestora.

5. PLASAREA ȘI EXECUTAREA COMENZILOR
Vânzătorul face posibilă încheierea unui Contract de Vânzare prin plasarea unei Comenzi de către Client:

on-line, prin platforma Magazinului, disponibilă în mod continuu 7 zile pe săptămână;

Pentru a încheia un Contract de Vanzare prin intermediul Magazinului, Produsele ar trebui să fie alese folosind pașii descriși mai jos, pe baza mesajelor afișate pe site-ul Magazinului. Selecția Produselor comandate este făcută de Client prin adăugarea lor în coșul de cumpărături.

Până la apăsarea butonului „Cumpărați și plătiți” – Clientul poate modifica datele introduse, corecta erorile și schimba Produsele selectate.

După ce Clientul furnizează toate datele solicitate, va fi afișat un rezumat al Comenzii, care va conține informații referitoare la:

obiectul Comenzii (denumirea Produsului, dimensiune, culoare, cantitate);

prețul unitar și total al Produselor comandate, inclusiv costurile de livrare și costurile suplimentare(dacă există);

metoda de plată aleasă;

Tipul de abonament ales

metoda și adresa de livrare a Produselor.

Pentru a trimite Comenzi este necesar să se confirme acceptarea Regulamentului și să se dea click pe butonul „cumpăr și plătesc”. Trimiterea Comenzii de către Client este o declarație de intenție de a încheia un Contract de Vânzare cu Vânzătorul în conformitate cu Regulamentul.

După trimiterea Comenzii, Clientul primește un mesaj de poștă electronică: „Efectuat! Vedeți detaliile comenzii dvs.” care va conține confirmarea tuturor elementelor esențiale ale Comenzii. În cazul indisponibilității Produselor care fac obiectul Comenzii Clientul este informat cu privire la starea comenzii și poate decide dacă dorește livrarea unei Comenzi parțiale ori anularea întregii Comenzi.

Contractul de Vânzare se consideră încheiat atunci când Clientul primește un mesaj de poștă electronică:”Comanda ta este pe drum”.

Vor fi executate doar Comenzile plasate corect. Comanda plasată în mod corect înseamnă introducerea decătre Client a tuturor datelor necesare încheierii unui Contract de Vânzare și a punerii sale în aplicare. Comanda nu va fi procesată în cazul:

furnizării de către Client a unor date de contact incorecte sau neadevărate care împiedică prelucrarea Comenzii;

prezentării incorecte a Comenzii de către Client care împiedică prelucrarea acesteia;

deciziei obiective și rezonabile a Vânzătorului, în cazul comenzilor plasate de către un Client care încearcă să comită o fraudă (înțeleasă ca orice acțiune a Clientului în legătură cu prezentarea și prelucrarea Comenzilor care este împotriva legii, în special activități precum: încălcarea normelor de securitate ale Magazinului, folosirea platformei Magazinului contrar utilizării normale, utilizare a datelor de conectare ale altor persoane sau folosirea identității unei alte persoane);

Vânzătorul își rezervă dreptul de a anula Comenzile plasate de Clienți, ce incalcă detaliile prevazute în Regulamentul Magazinului, în termen de 3 zile lucrătoare de la data plasării Comenzii. Vânzătorul se va strădui să contacteze Clientul pentru confirmare înainte de a anula Comanda.

Dacă se achiziționează mai multe Produse în cadrul unei singure Comenzi, Produsele comandate pot fi trimise Clientului în mai multe livrări. În această situație, Clientul va fi notificat printr-un email, iar daca aceasta varianta nu este ok, se poate anula comanda.

6. PREȚURI
Toate prețurile Produselor sunt exprimate în lei și includ TVA în cuantumul prevăzut de lege.

Promoțiile organizate în Magazin nu se cumulează, cu excepția cazului în care regulamentul unei anumite promoții stipulează altfel.

7. METODE DE LIVRARE ȘI DE PLATĂ
Livrarea Produselor este limitată la teritoriul României.

Vânzătorul efectuează livrările Produselor comandate:

Prin serviciu de curierat Posta Romana cu livrare la adresa indicată de Client la plasarea Comenzii;

Clientul trebuie sa plăteasc prețul Produselor comandate anticipat, înainte de eliberarea produselor către Client – plățile se efectuează prin intermediul sistemelor electronice de plată:

Poti efectua plata online prin cardul bancar personal, in conditii de siguranta deplina.

La efectuarea platii, se poate selecta tipul de abonament pe care il doresti: lunar, la 2 luni sau la 3 luni.

In functie de optiunea selectata, banii se vor retrage automat din contul tau: lunar, la 2 luni sau la 3 luni, aceasta retragere insemnand o plata pentru un nou produs. De fiecare data cand se va efectua aceasta plata automata, vei primi un email de notificare. Produsele pleaca spre tine in perioada imediat urmatoare, la adresa de livrare mentionata in contul tau/mentionata prima data atunci cand ai plasat prima comanda.

Dupa trimiterea comenzii, vei fi directionat catre pagina Stripe pentru introducerea datelor de pecard. Poti sta fara griji, nu iti vom cere niciodata codul PIN!

Indiferent de valuta pe care o ai in cont, tranzactiile se fac in lei, la cursul de schimb al bancii tale.

Stripe (transfer online) al cărui operator este Pay Pro S.A. cu sediul în Poznan (60 -327), strada Kanclerska 15, PayPro SA este o instituție de plată internă înscrisă în registrul instituțiilor de plată autorizate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, intrarea UKNF: IP24 / 2014 – De completat datele de la Stripe

Costurile de transport sunt incluse in pretul produselor

În cazul în care Clientul alege o metodă de plată anticipată prin intermediul unuia dintre sistemele electronice de plată, Comanda va fi prelucrată după ce Vânzătorul va primi o confirmare de primire a plății de la operatorul de sistem de plăți electronice.

Prin acceptarea Regulamentului, Clientul este de acord ca Vânzătorul să emită și să trimită facturi în formă electronică la adresa de e-mail furnizată de Client în timpul înregistrării sau la plasarea Comenzii. În același timp, Clientul declară că va primi facturile electronice de mai sus la adresa de email pe care o furnizează.

Termenul de livrare este de la 4 la 7 zile lucrătoare de la data trimiterii confirmării de către Client a încheierii Contractului de Vânzare menționat in Regulament. În cazuri excepționale, durata livrării poate fi prelungită până la 10 zile lucrătoare.

Clientul, la primirea Comenzii, trebuie să verifice starea coletului expediat. În eventualitatea observării unei deteriorări sau manipulări a coletului, trebuie informat imediat Vânzătorul prin email sau telefonic.

Produsele vor ajunge la adresa Clientului, in casuta postala.

8. RETURNAREA PRODUSELOR
Nu acceptam retururi din motive clare de igiena. Totusi, daca nu esti multumit de produsele noastre dintr-un anumit motiv, te rugam sa ne scrii la hello@periutabamboo.ro si o sa incercam pe cat de mult posibil sa te ajutam. Apreciem toate feedbackurile voastre, indiferent de tipul lor.

9. RECLAMAȚII DESPRE PRODUSE
Vânzătorul respectă obligația de a livra produsele fără defecte.

Vânzătorul este răspunzător față de Client în temeiul garanției pentru vicii aparente și ascunse conform Codului Civil, precum și în temeiul garanției legale pentru conformitate, prevăzută de Legislația cu privire la Drepturile Consumatorului.

Reclamațiile din cadrul garanției pot fi raportate prin:

Depunerea reclamațiilor , prin transmitearea in email a acesteia catre adresa hello@periutabamboo.ro , cu titlul mailul-ului: „Plangere”

Trimiterea unei reclamații prin poștă/curier

Clientul va trimite reclamația la adresa de mai jos: Buzau, Str. Independentei nr.7.

Cu nota „Periutabamboo.ro – plângere”

Vânzătorul va răspunde reclamației Clientului în termen de 14 zile de la data primirii acesteia.

În cazul în Clientul transmite reclamația prin poștă/curier, costul trimiterii către Vânzător a reclamației va fi suportat de către Client.

Vânzătorul nu acceptă trimiterea coletului prin Poșta Română, cu ridicare de la oficiile poștale sau prinpoștă/curier cu plata la livrare.

La http://ec.europa.eu/consumers/odr este disponibilă o platformă on-line de soluționare a litigiilor între consumatori și comercianți. Această platformă permite consumatorilor să se familiarizeze cu informații generale cu privire la modulde soluționare a litigiilor care apar în legătură cu încheierea contractului, prin alte modalități decât de ferirea cazului, spre soluționare, instanțelor competente (de exemplu, prin mediere sau arbitraj).Prin platforma anterior menționată,

Consumatorul poate trimite o plângere la un organism alternativ de soluționare a litigiilor și să atașați documente relevante.

10. CERINȚE TEHNICE PENTRU UTILIZAREA MAGAZINULUI
Utilizarea Magazinului este posibilă cu condiția ca sistemul IT utilizat de Client să îndeplinească cerințele tehnice minime:

browserul Internet Explorer versiunea 8.0 sau mai recentă, cu ActiveX activat, JavaScript, cookie-uri sau

browserul Mozilla Firefox versiunea 3.0 sau mai nou cu aplicații Java, JavaScript și module cookie activate sau

versiunea browserului Google Chrome versiunea 21.0 sau mai recentă

o rezoluție minimă a ecranului de 1280 × 720 pixeli.

Pentru a asigura siguranța Clienților și transmiterea de date în legătură cu serviciile furnizate în cadrul Magazinului, Vânzătorul întreprinde măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru garantarea siguranței serviciilor, în special măsuri de prevenire a achiziției și modificării datelor cu caracter personal de către persoane neautorizate.

Clientul care utilizează Magazinul este obligat în special să:

nu furnizeze sau transmită conținuturi interzise prin lege;

să folosească Magazinul într-un mod care să nu interfereze cu funcționarea acestuia, în special prin utilizarea de software sau alte dispozitive;

nu întreprindă acțiuni precum: trimiterea sau postarea informațiilor comerciale nesolicitate (spam) în numele Magazinului;

să utilizeze Magazinul într-un mod care nu care să nu afecteze alți Clienți ori

Vanzătorul;

să utilizeze Magazinul într-o manieră conformă cu prevederile legii în vigoare în România și cu prevederile Regulamentului;

Vânzătorul ia măsuri pentru a se asigura că Magazinul funcționează corect. Clientul trebuie să informeze Vânzătorul cu privire la orice nereguli sau întreruperi în funcționarea Magazinului.

11. DISPOZIȚII FINALE
Vânzătorul își rezervă dreptul de a introduce și de a anula oferte, promoții și de a modifica prețurile Produselor în Magazin fără a aduce atingere drepturilor dobândite de Client, incluzând în special termenii Contractelor de Vânzare încheiate înainte de modificare.

În aspectele care nu sunt reglementate aici se aplică prevederile legislației în vigoare, în special prevederile Codului civil, Legislația privind drepturile consumatorilor și Legea 365/2002 privind comerţul electronic.

Prezentul Regulament nu exclude sau limitează drepturile Consumatorilor pe care aceștia le au în temeiul dispozițiilor obligatorii ale legii.

În cazul unui conflict între prevederile prezentului Regulament și dispozițiile obligatorii ale Legislației privind drepturile consumatorilor, aceste din urmă dispoziții sunt prioritare.

Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul din motive întemeiate. Motive întemeiate care să justifice modificarea Regulamentului includ, în special, o schimbare a legislației aplicabile, schimbarea organizațională a Vânzătorului, extinderea serviciilor prestate de Vânzător. Vanzatorul va informa clienții cu privire la noile regulamente pe cale electronică (indicate pe contul Clientului saula depunerea adrese de achiziții de e-mail), cu cel puțin 14 zile înainte de intrarea în vigoare a noilor regulamente. În lipsa acceptării noului Regulament Clientul are dreptul, în orice moment, să rezilieze contractul de cont încheiat cu Vânzătorul, prin transmiterea unei declarații de intenție către Vânzător pentru a șterge contul de client, în modalitățile de comunicare reglementate de prezentul

Regulament.

Comenzile plasate de Client înainte de intrarea în vigoare a noilor Regulamente vor fi puse în aplicarepe baza Regulamentului acceptat de Client în ziua plasării Comenzii.

Prezentul Regulament se aplică de la 01/06/2020.

Contul meu